ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 75

Martyna Żurawska (kl. 2 aG), Aleksandra Biegaj (kl. 2bG) oraz Paweł Mozgawa- Bucoń (kl. 2bG) zostali finalistami IV edycji konkursu zorganizowanego pod patronatem Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce, Akademii Mester w Salamance, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Uczniowie stworzyli folder w języku hiszpańskim oraz angielskim na temat tańca Fandangillo i regionu miasta Almeria. Ocenie podlegały bogactwo leksykalne, gramatyka, pomysłowość, zgodność z tematem konkursu oraz oryginalność wykonania. Konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Serdecznie gratulujemy!!!