ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 1339

Regulamin

I Powiatowego Konkursu Historycznego

„Śladami przeszłości”

dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych

w roku szkolnym 2022/23

 

 

 

            I Powiatowy Konkurs Historyczny „Śladami przeszłości” jest organizowany po raz pierwszy  i będzie miał formę projektu cyklicznego, którego zakres merytoryczny obejmuje zagadnienia historyczne związane z ważnymi rocznicami, dotyczącymi przeszłości Polski i Polaków.

            W bieżącym roku przypada 160 – ta rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.

Będzie ono głównym tematem tegorocznego Konkursu.

 

 

 • 1

Cele Konkursu

 

 1. Rozwijanie zainteresowań historią własnego państwa i narodu wśród uczniów.
 2. Popularyzacja postaw patriotycznych i szacunku dla zasług i bohaterstwa minionych pokoleń.
 3. Upamiętnienie ważnych rocznic wydarzeń historycznych dotyczących przeszłości Polski i Polaków.
 4. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego prowadzącego do sukcesu.
 5. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół.

 

 • 2

Harmonogram

 

do 17.02.2023r. - zgłoszenie udziału w Konkursie

07.03.2023r. - etap szkolny

do 10.03.2023r. - przesłanie do organizatora listy osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego

 1. 03.2023r. - etap finałowy

 

 • 3

Organizacja Konkursu

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku.
 2. Obsługę administracyjną Konkursu i przyjmowanie korespondencji listownej pełni Sekretariat Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, tel. 81 825 69 86, natomiast korespondencję mailową należy kierować bezpośrednio do p. Katarzyny Kremlaś na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych. Ich udział w Konkursie jest dobrowolny. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na upublicznienie ich imienia i nazwiska oraz uzyskanego wyniku na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2, w celu ogłoszenia wyników.
 4. I Powiatowy Konkurs Historyczny „Śladami przeszłości” składa się z dwóch etapów: obejmuje eliminacje szkolne w szkole macierzystej oraz etap powiatowy, który zostanie przeprowadzony w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku.
 5. Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu Konkursu zostały zawarte w §6 i 7.
 6. Informacje o Konkursie są publikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku: www.rey.edu.pl
 7. Zainteresowana udziałem w Konkursie szkoła, wysyła zgłoszenie do dnia 17.02.2023r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (załącznik nr 1 do regulaminu ).

 

 • 4

Zakres merytoryczny Konkursu

 

 1. Sytuacja na ziemiach polskich przed wybuchem Powstania Styczniowego, tj. w latach 1860 – 1863.
 2. Przyczyny przebieg i skutki Powstania Styczniowego.
 3. Represje popowstaniowe.
 4. Sytuacja na ziemiach polskich po zakończeniu powstania:
 5. a) germanizacja w zaborze pruskim
 6. b) rusyfikacja w zaborze rosyjskim
 7. c) autonomia galicyjska.

 

 • 5

Literatura

 

 1. T. Krzemiński, A.Niewęgłowska, Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era.
 2. Kieniewicz Stefan, Historia Polski 1795 – 1918.

 

 • 6

I Etap I Powiatowego Konkursu Historycznego

„Śladami przeszłości”

 

 1. Uczniowie zainteresowani udziałem w Konkursie są zgłaszani przez nauczycieli historii swoich szkół. Liczba uczestników jest nieograniczona.
 2. Termin przeprowadzenia konkursu ustala się na dzień 7 marca 2023r. o godz. 9.00.
 3. Uczestnicy rozwiązują test sprawdzający wiedzę w czasie 60 minut.
 4. Test zawiera pytania otwarte i zamknięte.
 5. Nauczyciele sprawdzają test według przesłanego przez organizatora klucza odpowiedzi.
 6. Test wraz z kluczem zostanie przesłany do szkół najpóźniej dwa dni przed wyznaczonym terminem etapu szkolnego.
 7. Do etapu powiatowego przechodzi trzech najlepszych uczniów ze szkoły.
 8. Listę uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego należy przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia: 10.03.2023r.

 

 • 7

II Etap  I Powiatowego Konkursu Historycznego

„Śladami przeszłości”

 

 1. Etap finałowy Konkursu zostanie przeprowadzony w auli Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku, ul. Gen Wł. Sikorskiego 25, dnia: 24 marca 2023r.
 2. Koszty przejazdu związane z uczestnictwem uczniów w etapie finałowym Konkursu ponoszą szkoły macierzyste.
 3. Test etapu powiatowego będzie miał podobną formę do testu na etapie szkolnym i będzie trwał 60 minut.
 4. Komisja konkursowa II etapu składa się z nauczycieli opiekunów, którzy zgłoszą swoich uczniów do etapu powiatowego.
 5. Lista laureatów I Powiatowego Konkursu Historycznego „Śladami Przeszłości” zostanie ogłoszona w dniu Konkursu, tj. 24 marca br. na stronie internetowej ZS nr 2 w Kraśniku: www.rey.edu.pl.

 

 • 8

Nagrody

 

 1. Wszystkim uczestnikom etapu finałowego zostaną wręczone dyplomy a Ich opiekunom podziękowania.
 2. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

 

 


Załącznik, nr 1

                                                                                                                      ………………………...

                                                                                                                      (miejscowość i data)

 

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

( nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail )

 

 

 

 

 

Zgłoszenie do udziału

w I Powiatowym Konkursie Historycznym

„Śladami  przeszłości”

 

 

 

Lp.

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko ucznia

Opiekun

(imię i nazwisko)