UWAGA

ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 2069

HARMONOGRAM GODZIN DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI DLA UCZNIÓW  W ZS NR 2 w KRAŚNIKU  – 60 MINUT W TYGODNIU OD 02.09.2022

Godziny  dostępności. Czym one są?

      W związku z potrzebą zagwarantowania uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem każdego przedmiotu w tym nauczycieli specjalistów, ta część czasu pracy nauczyciela zostanie doprecyzowana w art. 42 ust. 2f ustawy - Karta Nauczyciela (art. 1 pkt 32 projektu ustawy), przez wskazanie, że w jej ramach nauczyciel obowiązany jest do dostępności w szkole w wymiarze:

1 godzina dostępności tygodniowo – w przypadku osób zatrudnionych ½ etatu i więcej;

1 godzina dostępności na dwa tygodnie – w przypadku osób zatrudnionych na mniej niż ½ etatu.    

Liczba godzin dostępności nie będzie zależała od innych czynników, np. stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

 

LP

Nazwisko i Imię Nauczyciela

Dzień

Godzina

Miejsce w szkole

1

Benedykta Kazula

Wtorek

9,00-10,00

Pokój nauczycielski

2

Małgorzata Szczerepa

Poniedziałek

9,40-10,40

Pokój nauczycielski

3

Magdalena Iż

poniedziałek

10,30-11,30

Pokój nauczycielski

4

Anna Wawerek

poniedziałek

12,30-13,30

Pokój nauczycielski

5

Kazimierz Malarczyk

wtorek

7,00-8,00

Sala 51

6

Anna Pędziwiatr

środa

7,00-8,00

Sala 37/55

7

Tomasz Grębski

czwartek

7,00-8,00

Sala 35

8

Anna Kozłowska

poniedziałek

10,30-11,30

Pokój nauczycielski

9

Magdalena Maj

poniedziałek

10,30-11,30

Pokój nauczycielski

10

Mariusz Jach

piątek

10,35-11,35

Pokój nauczycielski

11

Urszula Gryniuk

czwartek

9,40-10,40

Pokój nauczycielski

12

Iwona Różyńska

poniedziałek

12,30-13,30

Pokój nauczycielski

13

Justyna Szostak

czwartek

9,40-10,40

Pokój nauczycielski

14

Sandra Kaźmirak

środy

15,10-16,10

Pokój nauczycielski

15

 

Agnieszka Kania

 

poniedziałek

poniedziałek

10,15-10,30

Pokój nauczycielski

12,30-13,15

Pokój nauczycielski

16

Renata Łapaj

czwartek

9,45-10,45

Pokój nauczycielski

17

Agnieszka Przywara

piątek

12,30-13,30

Pokój nauczycielski

18

Paweł Malarczyk

piątek

8,45-9,45

Pokój nauczycielski

19

Robert Strzyż

wtorek

13,15-14,15

Pokój nauczycielski

20

Anita Krakowiak

I i II poniedziałek miesiąca 

13,15-14,15

Pokój nauczycielski

21

Ks. Maksymilian Robak

I i II poniedziałek miesiąca

11,30-12,15

Pokój nauczycielski

22

Katarzyna Rząd

wtorek

8,00- 9,00

Internat/Schronisko

23

Elżbieta Koper

czwartek

10,30-11,30

Pokój nauczycielski

24

Monika Ciastek

środa

10,30-11,30

Pokój nauczycielski

25

Marzena Matuszkiewicz

środa

8,00-9,00

Pokój nauczycielski

26

Karolina Chmura

czwartek

12,00-13,00

Pokój nauczycielski

27

Piotr Jarosz

poniedziałek

9,40-10,40

Pokój nauczycielski

28

Agnieszka Cedro

wtorek

8,45-9,45

Pokój nauczycielski

29

Edyta Skrzypiec

środa

11,30-12,30

Pokój nauczycielski

30

Ryszard Piórkowski

wtorek

7,00-8,00

Sala 59

31

Ewa Dec

wtorek

9,45-10,30

Pokój nauczycielski

32

Piotr Biały

wtorek

9,50-10,50

Pokój nauczycieli wychowania fizycznego

33

Mazurek Grzegorz

środa

10,30-11,30

Pokój nauczycieli wychowania fizycznego

34

Jolanta Łapa

środa

10,40-11,25

Pokój nauczycieli wychowania fizycznego

35

Kamila Gołofit

środa

13,30-14,30

Pokój nauczycieli wychowania fizycznego

36

Marcin Olszówka

poniedziałek

8,55-9,40

Pokój nauczycieli wychowania fizycznego

37

Anna Malinowska

środa

13,30-14,20

Pokój nauczycieli wychowania fizycznego

38

Elżbieta Fila

piątek

12,30-13,30

Pokój nauczycielski

39

Iwona Oszust

poniedziałek

7,00-8,00

Sala 40

40

Katarzyna Kremlaś

czwartek

11,30-12,30

Pokój nauczycielski

41

Ilona Pawłowicz-Sosnówka

czwartek

11,30-12,30

Pokój nauczycielski

42

Małgorzata Spyra

piątek

11,30-12,30

Pokój nauczycielski

43

Anna Sosnówka

poniedziałek

13,15-14,15

biblioteka

44

Anna Wójtowicz

poniedziałek

9,40-10,40

Pokój nauczycielski

45

Ks. Mariusz Wiracki

I – III poniedziałek miesiąca  

11,30-12,30

Pokój nauczycielski

46

Edyta Surowiec

piątek

8,00-9,00

Internat/Schronisko

47

Iwona Janowska

środa

10,30-11,30

Pokój nauczycielski

48

Beata Hernik-Gnaś

środa

10,30-11,30

Pokój nauczycielski

49

Mariusz Depta

środa

piątek

8,45-9,30

11,30-12,30

Pokój nauczycielski

50

Andrzej Łukasik

środa

11,30-12,30

Pokój nauczycielski

51

Wioletta Michalczyk-Ludian

wtorek

czwartek

10,45-11,15

Pokój nauczycielski

9,00-9,30

52

Alicja Szubartowska

środa

14,20-15,05

Sala 53

53

Monika Majerowska

czwartek

12,30-13,30

Pokój nauczycielski

54

Agata Niedziela

piątek

12,00-13,00

Pokój pedagoga

55

Iwona Dowgiałowicz

piątek

9,40-10,40

Pokój nauczycielski

56

Stanisława Wnuk

poniedziałek

14,00-14,30

Biblioteka szkolna

14,30-15,00

Internat

57

Barbara Wielgus

czwartki

8,00-8,30

Biblioteka szkolna

58

Janusz Wąsik

środa

14,15-15.15

Sala 32

59

Magdalena Iż

piątek

11,30-12,30

Pokój nauczycielski

60

Monika Dziurda

I i II wtorek miesiąca

15,00-16,00

Pokój nauczycielski

61

Marta Kuśmierz

wtorek 2 razy w miesiącu

8,00-9,00

Internat

62

Zbigniew Kaźmierak

piątek 2 razy w miesiącu

9,40-10,40

Pokój nauczycielski

63

Anna Trzaskowska –Rojas

wtorek

13,30-14,30

Pokój nauczycielski

64

Grażyna Jach 

poniedziałek

9,00-10,00

Gabinet Dyrektora

65

Mariusz Płecha

środa 

11,00-12,00

Gabinet Wicedyrektora

66

Justyna Popiołek-Czarnota

wtorek

15,00-16,00

Gabinet Wicedyrektor/Biblioteka szkolna

         Godziny  dostępności. Czym one są? W związku z potrzebą zagwarantowania uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem, ta część czasu pracy nauczyciela zostanie doprecyzowana w art. 42 ust. 2f ustawy - Karta Nauczyciela (art. 1 pkt 32 projektu ustawy), przez wskazanie, że w jej ramach nauczyciel obowiązany jest do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć - w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni – można przeczytać w dokumencie

   W nowelizacji ustawy został przewidziany czas przeznaczony na „godziny czarnkowe”. W zależności od wymiaru pracy danego nauczyciela obowiązywać go będzie:

  • 1 godzina dostępności tygodniowo – w przypadku osób zatrudnionych ½ etatu i więcej;
  • 1 godzina dostępności na dwa tygodnie – w przypadku osób zatrudnionych na mniej niż 12/ etatu.

Liczba godzin dostępności nie będzie zależała od innych czynników, np. stopnia awansu zawodowego nauczyciela.