ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 12949

 

31 maja 2024 roku Nasza Szkoła obchodziła jubileusz 70 – lecia. Uroczyste obchody połączone były ze Zjazdem Absolwentów w którym uczestniczyli liczni goście: Pani Anna Baluch i Pan Kazimierz Choma - Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Krzysztof Staruch - Burmistrz Miasta Kraśnik i były dyrektor szkoły, Pani Emilia Flis – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych reprezentująca Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Pan Krzysztof Kuśmierz reprezentujący Starostę Kraśnickiego Pana Zbigniewa Dżugaja.

Początki szkoły sięgają lat 1953, 1954, kiedy to ówczesne władze podjęły decyzję o przeniesieniu z Urzędowa Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego do Kraśnika Fabrycznego. Wiele się później zmieniało. Szkoła funkcjonowała jako liceum ogólnokształcące, przy którym działały w rożnym czasie Policealne Studium Zawodowe, Liceum Zawodowe, Liceum Profilowane, Liceum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum. Dziś “Rej” to Zespół Szkół nr 2, czyli II Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 2, to 29 oddziałów, 812 uczniów, 70 nauczycieli. W 1955 r. w naszej szkole maturę zdawało 28 absolwentów, w maju 2024 r. swoje egzaminy maturalne złożyło 187 abiturientów.

Niemal od samego początku swojego istnienia Zespół Szkół nr 2 to kraśnicki „Rej”. 7 grudnia 1956 roku nadano szkole imię Mikołaja Reja, a już w styczniu 1957 roku wręczono jej ufundowany przez Komitet Rodzicielski sztandar. Jego replika - powstała w 2020 roku --zastępuje otoczony szacunkiem oryginał. Wszyscy uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku znają wizerunek swojego patrona ze sztandaru i pamiętają o jego słowach: „Prawda jest najprzedniejszy wódz u wszech innych cnót”. Niosą ich przesłanie wszędzie tam, gdzie wiodą ich życiowe losy.

Dziękuję Absolwentom „Reja” za tak liczny udział w uroczystych obchodach.

Dziękuję Komitetowi Organizacyjnemu Zjazdu: Pani Agnieszce Adamiak – Puzio, Pani Barbarze Grasińskiej - Ciereszko, Pani Małgorzacie Szczerepie, Panu Tomaszowi Grębskiemu, Panu Andrzejowi Łukasikowi, Pani Agnieszce Cedro.

Część artystyczną przygotowały: Pani Elżbieta Koper i Pani Iwona Janowska, scenografię Pani Anna Sosnówka, oprawę liturgiczną mszy świętej Pani Alicja Szubartowska.

 Grażyna Jach

 

 

Galeria zdjęć ze Zjazdu Absolwentów 2024

 

Poniżej okolicznościowe grawery i pisma

 

  

   

 

 

_____________________________________________________