ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Projekt pn. „Nowe umiejętności szansą na przyszłość” nr projektu FELU.10.03-IZ.00-0176/23 realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Powiat Kraśnicki realizuje projekt, aby poprawić jakoś kształcenia 2 liceów ogólnokształcących z Powiatu Kraśnickiego (Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku) poprzez wdrożenie programów rozwojowych ww. szkół.
W ramach Projektu obecnie trwa realizacja działań dot.:
Czytaj więcej...

Istotne informacje o realizacji projektu dla uczniów i nauczycieli.

Projekt „Nowe umiejętności szansą na przyszłość” nr projektu FELU.10.03-IZ.00-0176/23

realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Priorytet X Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne

Realizator: Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku - II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja.

Okres realizacji Projektu: od dnia 1 lutego 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

 

Projekt skierowany jest do grupy: 470 uczniów oraz 50 nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku.

 

Zakres oferowanego wsparcia w projekcie

Czytaj więcej...

 

 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. M Reja wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku rozpoczyna realizację projektu  „Nowe umiejętności szansą na przyszłość”.

 

Powiat Kraśnicki uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Nowe umiejętności szansą na przyszłość”.
Projekt realizujemy, aby poprawić jakoś kształcenia 2 liceów ogólnokształcących z Powiatu Kraśnickiego (Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku) poprzez wdrożenie programów rozwojowych ww. szkół.
W Projekcie planujemy:
- doskonalenie zawodowe nauczycieli
- dodatkowe zajęcia językowe dla uczniów
- dodatkowe zajęcia z umiejętności matematycznych i cyfrowych dla uczniów

Czytaj więcej...