ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 566

Zespół Szkół nr 2, popularnie zwany „Rej” jest dobrze rozpoznawany w regionie jako szkoła z dużymi tradycjami i osiągająca najwyższe wyniki. Dlatego też aby sprostać nowym wymaganiom oraz wzmocnić system kształcenia zawodowego w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista, szkoła została wyposażona w nowy sprzęt IT w ramach projektu zawodowego „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim”.

Sfinalizowano zakup nowych zestawów komputerowych do 2 pracowni komputerowych oraz dodatkowego wyposażenia, jak urządzenia sieciowe, dodatkowe karty rozszerzeń(mi.in sieciowe, graficzne), projektory multimedialne, drukarki sieciowe, monitory interaktywne czy wizualizery na potrzeby realizacji zajęć z przedmiotów zawodowych oraz przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Jedna z pracowni powstała całkowicie od podstaw, zaczynając od remontu instalacji elektrycznych, sieciowych, klimatyzacji i jest wyposażona w nowy sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, nowe meble. Druga istniejąca pracownia komputerowa została poddana modernizacji – powiększono ilość stanowisk komputerowych do 24 i wyposażono ją również w nowe komputery, częściowo nowe meble oraz pozostałe urządzenia jak drukarka sieciowa, monitor interaktywny czy wizualizer.

Podsumowując, szkoła posiada 4 klimatyzowane pracownie komputerowe, z czego dwie wyżej opisane, są to klasopracownie wyposażone w nowy sprzęt dedykowany do kształcenia w zawodach technik informatyk oraz technik ekonomista.
/A.Ł./

FOTOGALERIA

gal