ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 1453

Po raz czwarty w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku, 27 marca 2019 roku, odbył się finałowy etap  „IV Powiatowego Konkursu Biochemicznego dla Gimnazjalistów”.  
Pomysłodawczyniami i organizatorkami Konkursu były, tak jak w latach ubiegłych, dwie nauczycielki chemii pracujące w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku:

Ilona Pawłowicz-Sosnówka i Edyta Skrzypiec (koordynatorka całego przedsięwzięcia) oraz Elżbieta Fila nauczycielka biologii z tej samej szkoły. W tym roku Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, do uczniów z Gimnazjów dołączyli także Ósmoklasiści z powiatowych szkół podstawowych.
Do etapu finałowego, nauczyciele przygotowujący zakwalifikowali łącznie 43 najlepszych uczniów  z następujących szkół Powiatu Kraśnickiego: Zespoł Placówek Oświatowych w Terpentynie, Społeczne Gimnazjum w Kraśniku, Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Kraśniku, Zespół Szkół z Zakrzówka, Szkoła Podstawowa w Kowalinie, Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Kraśniku, Szkoła Podstawowa w Ostrowie, Szkoła podstawowa w Annopolu, Szkoła Podstawowa w Grabówce, Szkoła Podstawowa w Prawiednikach, Szkoła Podstawowa w Rudniku Szlacheckim, Szkoła Podstawowa w Marianówce.
Konkurs Biochemiczny rozpoczął się o godzinie  9.00 oficjalnym przywitaniem wszystkich uczestników, ich nauczycieli i organizatorek przez dyrektora  ZS Nr 2 w Kraśniku Pana Andrzeja Bownika.
Po weryfikacji wszystkich wyników, prace zostały komisyjnie odkodowane i wyłoniono 4 laureatów  IV Powiatowego Konkursu Biochemicznego. Wszyscy nagrodzeni to uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Kraśniku:
I miejsce zajął Marcel Domański,
II miejsce przypadło Zuzannie Ślusarz,
III miejsca przyznano Maciejowi Woźniakowi,
Wyróżniono także Martynę Kaszę.  
 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w Konkursie, a ich opiekunowie podziękowania za przygotowanie młodzieży do tego przedsięwzięcia. Ponadto każdy gimnazjalista został obdarzony drobnymi upominkami od Sponsorów.

Wymienieni wcześniej laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, których głównym sponsorem było Starostwo Powiatowe w Kraśniku.
 

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i ich nauczycielom.

galeriareja.gif