ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 573

20 kwietnia 2022 roku na terenie naszej szkoły odbył się finał IX Edycji Powiatowego Konkursu Matematycznego „Kalejdoskop w Reju”.
I miejsce, zdobywając maksymalną liczbę punktów, zajęli: Bartosz Starobrat (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kraśniku, opiekun - p. Barbara Wójtowicz) oraz Kacper Mirosław (Szkoła Podstawowa w Stróży, opiekun - p. Aldona Rybak).
II miejsce przypadło: Emilii Opolskiej (Szkoła Podstawowa w Garbowie, opiekun - p. Agnieszka Opolska ), Karolinie Nawrockiej (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kraśniku, opiekun - p. Iwona Margoła) oraz Filipowi Solisowi (Szkoła Podstawowa w Chruślinie, opiekun - p. Małgorzata Nowak).
III miejsce zdobyli: Julia Kowalska (Szkoła Podstawowa w Kowalinie, opiekun - p. Krzysztof Kowalski), Julia Skibniewska (Szkoła Podstawowa nr 6 Kraśniku, opiekun - p. Joanna Cybulak) oraz Maja Michalczewska (Szkoła Podstawowa nr 6 Kraśniku, opiekun - p. Joanna Cybulak)

"Kalejdoskop w Reju" to konkurs matematyczny, skierowany do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.


W tym roku organizatorem był Paweł Malarczyk, mogący liczyć na wsparcie całego zespołu matematyków „Reja”. Konkurs „Kalejdoskop w Reju” jest dwuetapowy. Pierwsza część odbywa się w szkołach macierzystych, które wyłaniają swoich reprezentantów. W tym roku do finału zakwalifikowało się 54 uczniów z 21 placówek. W finale wzięło udział 41 uczniów z 16 okolicznych szkół.

Po rozwiązaniu zadań uczniowie, jak co roku, zaproszeni zostali do wysłuchania wykładu przygotowanego przez jednego z nauczycieli matematyki. Tym razem w rolę wykładowcy wcielił się p. Ryszard Piórkowski. Po wykładzie oraz poczęstunku, na który zaproszono wszystkich uczestników i opiekunów, nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Galę rozdania nagród poprowadziła Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku - p. Grażyna Jach wraz z Kierownikiem Wydziału Edukacji i Sportu - p. Agnieszką Drozd.
Każdy uczestników otrzymał dyplom finalisty. Następnie przyznano tytuł laureata ( dla uczniów, którzy uzyskali minimum 75% punktów z zadań konkursowych). Tegoroczne wyniki były imponujące. Tytuł laureata zdobyło aż 30 uczestników! Świadczy to o wysokim poziomie uczniów okolicznych szkół oraz nauczycieli, którzy wkładają ogromny wysiłek, aby kształtować matematyczne umiejętności młodego pokolenia. Każdy uczeń z tytułem laureata otrzymał książkę. Warto wspomnieć także, że wśród nagród znalazły się publikacje nauczyciela matematyki naszej szkoły - profesora oświaty dr. Tomasza Grębskiego.
Przyznano nagrody dla laureatów oraz uczniów z najwyższymi wynikami:
III miejsce – 50 złotych+ książki+ darmowy tygodniowy karnet na siłownię+ medal+ upominki od sponsorów;
II miejsce – 150 złotych+ książki+ darmowy tygodniowy karnet na siłownię+ medal+ upominki od sponsorów;
I miejsce - 200 złotych+ książki+ darmowy tygodniowy karnet na siłownię+ medal+ upominki od sponsorów.

Szczególne podziękowania należą się sponsorom. Konkurs odbywał się pod patronatem Starosty Kraśnickiego p. Andrzeja Rolli. Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz firmy: Dan-Bud (p. Agnieszka i Marcin Potępa), Annex (p. Wiesław Kołczewski), Nowa Era (p. Mariusz Poniewozik), Xtreme Fitness Kraśnik (p. Piotr Dzik,) Avalon (p. Włodzimierz Konarski), OE Pazdro (p. Grzegorz Szeliga), Wodmet (p. Robert Szabat), Sprytna Kuchnia (p. Paweł Staniec).
Za przygotowanie gastronomiczne dziękujemy paniom z naszej szkolnej stołówki, za przygotowanie pomieszczeń - pracownikom obsługi, za oprawę fotograficzną - p. Andrzejowi Łukasikowi. Wszystkim pozostałym, którzy pośrednio przyczynili do przygotowania konkursu, z serca dziękuję.
Paweł Malarczyk

FOTOGALERIA