ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 5785

Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

4-letnie liceum ogólnokształcące

 

Klasa 1a - matematyczno-fizyczna

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: matematyka, fizyka

OBOWIĄZKOWY JĘZYK OBCY: język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY: I grupa: język niemiecki / II grupa: język niemiecki lub hiszpański

 

Klasa 1b - biologiczno-chemiczna

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: biologia, chemia

OBOWIĄZKOWY JĘZYK OBCY: język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY: I grupa: język niemiecki / II grupa: niemiecki lub hiszpański

 

Klasa 1c - lingwistyczna

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: język angielski, geografia, zwiększona ilość godzin języka niemieckiego lub hiszpańskiego

OBOWIĄZKOWY JĘZYK OBCY: język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY: I grupa: język niemiecki / II grupa: język hiszpański

 

Klasa 1d – matematyczno-geograficzna

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: matematyka, geografia, język angielski

OBOWIĄZKOWY JĘZYK OBCY: język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY: język niemiecki 

 

Klasa 1e – matematyczno-informatyczna

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: matematyka, informatyka, język angielski

ZAJĘCIA DODATKOWE Z GRAFIKI 3D

OBOWIĄZKOWY JĘZYK OBCY: język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY:  język niemiecki

 

Klasa 1f – politologiczno-prawnicza

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

OBOWIĄZKOWY JĘZYK OBCY: język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY: I grupa: język niemiecki / II grupa: język hiszpański lub niemiecki