ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 5122

 

Praca szkoły w reżimie sanitarnym


ROK SZKOŁNY 2021/2022

 

1. ZARZĄDZENIE NR 7/2021 - 2022 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku z dnia 28 października 2021 r.

2. ZARZĄDZENIE NR 8/2021 - 2022 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku z dnia 28 października 2021 r.

3. ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA ORAZ WARUNKÓW I SPOSOBU OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KRAŚNIKU OD DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2021 R. DO DNIA 5 LISTOPADA 2021 R., W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU  ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

4. ZARZĄDZENIE NR13/2021 - 2022 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku z dnia 17 grudnia 2021 r.

5. ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA ORAZ WARUNKÓW I SPOSOBU OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KRAŚNIKU OD DNIA 20 GRUDNIA 2021 R. DO DNIA 9 STYCZNIA 2022 R., W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU  ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

6. ZARZĄDZENIE NR 16/2021 - 2022 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku z dnia 26 stycznia 2022 r.

 

 

 

 

 ROK SZKOŁNY 2020/2021

 

1. ZARZĄDZENIE NR 49/2019 – 2020 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku  z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasad organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19.

 

2. ZARZĄDZENIE NR 48/2019 - 2020 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa w okresie pracy szkoły w reżimie sanitarnym  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 .

 

3. REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO ORAZ ZASADY PRZYGOTOWANIA SZKOŁY DO PRACY Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM  COVID-19.

 

4. Procedura przebywania ucznia w szkole.

 

5. Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.

 

6. Algorytm postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

 

7. Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz.

 

8. KARTA MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH.

 

9. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

 

10. ZARZĄDZENIE NR 16/2020 - 2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku z dnia 26 października 2020 r.

 

11. Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku nr 16/ 2020 - 2021

 

13. Zarządzenie nr 17

 

14. Zarządzenie nr 37

 

15. Załącznik do Zarządzenia nr 37

 

16. Zarządzenie nr 39

 

17. Załącznik do Zarządzenia nr 39

 

18. Zarządzenie nr 21

 

 19. Zarządzenie nr 22/2020-2021

 

20. Zarządzenie nr 29/2020-2021

 

21. Zarządzenia z dnia 29.08.2021.

1. Zasady pracy szkoły podczas pandemii.

2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji pracy i zajęć w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

3. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad organizacji pracy szkoły, zapewniających odpowiedni poziomu bezpieczeństwa czasie pandemii dla osób pracujących i interesantów Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku.

4. REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY I ZAJĘĆ  W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KRAŚNIKU W CZASIE STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-CoV-2.

5.  Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19 (zał. nr 1)

6. Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz (zał. nr 2)

7. Lista kontrolna codziennych prac dezynfekcyjnych pracownika (zał. nr 3)

8. Procedura przebywania ucznia w szkole (zał. nr 4).

 

9. Kształcenie na odległość (zał. nr 5).