ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 63

Emilia Rycerz (kl. 2a) została laureatką I miejsca za prezentację programu w języku hiszpańskim „Blanco y negro” oraz programu w języku niemieckim „Wir sind hier”, natomiast Martyna Pietrzyk (kl. 2bG) otrzymała dyplom laureata III miejsca za prezentację programu w języku hiszpańskim „Asi fue”. XV edycja Rhymes and Songs Festival została objęta honorowym patronatem Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce oraz Akademii Mester w Salamance. Konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Emilia Rycerz po raz trzeci otrzymała również Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego za działalność artystyczną w 2020 roku.

Serdeczne gratulacje dla laureatek!