ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 508

 

       

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 - 2021

          Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku

     z dnia 19 października 2020 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia nauczania hybrydowego w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku od dnia 19 października 2020 roku do odwołania.

 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389) z późniejszymi zmianami

 

zarządzam co następuje:   

 

  • 1.Od 19 października 2020 roku wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu Zespołu Szkół wprowadzając nauczanie hybrydowe:
  1. Klasy liceum ogólnokształcącego: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 2aG, 2bG, 2cG, 2dG, 2eG, 2fG - uczą się w trybie stacjonarnym, przychodząc do szkoły tak jak dotychczas.
  2. Klasy liceum ogólnokształcącego: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f  - uczą się w trybie zdalnym za pośrednictwem narzędzi wybranych przez nauczyciela np. MS Teams, dziennik elektroniczny, e-podręczniki oraz inne wskazane przez MEN. Obecność na zajęciach jest odnotowywana w dzienniku elektronicznym w sposób przyjęty dla zajęć stacjonarnych.
  3. Klasy technikum: 2ATP - uczy się w trybie zdalnym na zasadach określonych dla liceum ogólnokształcącego, 3AT – odbywa praktyki zawodowe.
  • 2. Na zajęciach prowadzonych w trybie zdalnym, mogą być przeprowadzane kartkówki i sprawdziany w różnych formach.
  • 3. Nauczanie hybrydowe będzie obowiązywało do odwołania lub do zmiany sytuacji epidemiologicznej w powiecie kraśnickim, z tym, że co dwa tygodnie będzie zmieniał się tryb nauki dla klas wymienionych w §1 pkt. 1 – 2 , a co tydzień dla klas wymienionych §1 pkt. 3.

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem 19 października 2020 roku.

         

                                                                                                    Grażyna Jach

                                                                                    Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku