Termin

Godziny
zajęć

Tematyka

9.02.2007 r.

13:00

„Internet, jako źródło informacji dla nauczycieli- bibliotekarzy”.

Miejsce spotkania: PBW Filia w Kraśniku
Prowadzenie: Stanisława Wnuk (PBW Filia w Kraśniku) 

20.03.2007 r.

13:00

„Wykorzystanie programu Excel w pracy nauczyciela-bibliotekarza”.

Miejsce spotkania: PBW Filia w Kraśniku
Prowadzenie: Katarzyna Brzozowska (ZS nr 1 w Kraśniku)

17.04.2007 r.

13:00

„Biblioterapia pedagogiczna nowa szansa książki”.

Miejsce spotkania: PBW Filia w Kraśniku
Prowadzenie: Anna Żuraw-Łopata (PBW Filia w Janowie Lubelskim)

22.10.2007 r.

13:00

Spotkanie zorganizowane z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Miejsce spotkania: PBW Filia w Kraśniku
Prowadzenie: Stanisława Wnuk (PBW Filia w Kraśniku)

6.12.2007 r.

13:00

Spotkanie autorskie: Promocja książki Haliny Kołodziejczyk i Anety Głowackiej „Katalogowanie książek w bibliotece szkolnej. Poradnik metodyczny dla nauczycieli- bibliotekarzy”.

Miejsce spotkania: PBW Filia w Kraśniku
Prowadzenie: Halina Kołodziejczyk (Kierownik Wydziału Opracowania

                    PBW w Lublinie)
                    Aneta Głowacka (Pracownik Wydziału Opracowania
                    PBW w Lublinie)