Termin

Godziny
zajęć

Tematyka

7.03.2006 r.

13:00

„Syndrom wypalenia zawodowego”.

Miejsce spotkania: PBW Filia w Kraśniku
Prowadzenie: Anna Liwak (Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- 
                   Pedagogicznych w Kraśniku) 

3.04.2006 r.

13:00

„Jak radzić sobie ze stresem”.

Miejsce spotkania: PBW Filia w Kraśniku
Prowadzenie: Anna Liwak (PZPPP w Kraśniku)

23.10.2006 r.

13:00

Spotkanie zorganizowane z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Miejsce spotkania: PBW Filia w Kraśniku
Prowadzenie: Stanisława Wnuk (PBW Filia w Kraśniku)

21.11.2006 r.

13:00

„Poznajemy pracę biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kraśniku
.

Miejsce spotkania: Biblioteka szkolna SP nr 1 w Kraśniku
Prowadzenie: Joanna Wolak (SP nr 1 w Kraśniku))