Termin

Godziny
zajęć

Tematyka

9.02.2005 r.

13:00

„Poznajemy pracę biblioteki szkolnej Zespołu Szkół nr 1
w Kraśniku”

Miejsce spotkania: Biblioteka szkolna ZS nr 1 w Kraśniku
Prowadzenie: Beata Szaja (ZS nr 1 w Kraśniku) 

8.03.2005 r.

13:00

„Jakość pracy biblioteki szkolnej”.

Prowadzenie: Stanisława Wnuk (PBW Filia w Kraśniku)

19.04.2005 r.

13:00

„Specyfika pracy Szkolnego Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kraśniku”

Miejsce spotkania: Biblioteka szkolna SP nr 3 w Kraśniku
Prowadzenie: Marta Ryba (SP nr 3 w Kraśniku)