Termin

Godziny
zajęć

Tematyka

2.02.2004 r.

13:00

„Możliwości współpracy bibliotek szkolnych i biblioteki pedagogicznej w dobie Reformy Systemu Edukacji Narodowej”

Prowadzenie: Stanisława Wnuk (PBW Filia w Kraśniku) 

29.03.2004 r.

13:00

„Selekcja dokumentów bibliotecznych w bibliotekach pedagogicznych i szkolnych”.

Prowadzenie: Barbara Wielgus (PBW Filia w Kraśniku)

10.05.2004 r.

13:00

„Opracowanie zbiorów audiowizualnych w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Cz.I

Prowadzenie: Stanisława Wnuk (PBW Filia w Kraśniku)

7.06.2004 r.

13:00

„Opracowanie zbiorów audiowizualnych w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Cz.II

Prowadzenie: Stanisława Wnuk (PBW Filia w Kraśniku)

20.09.2004 r.

13:00

„Zaplanowanie działalności w roku szkolnym 2004/2005”.

Prowadzenie: Stanisława Wnuk (PBW Filia w Kraśniku)

25.10.2004 r.

13:00

„Opis bibliograficzny w kartotece i zestawieniu bibliograficznym”.

Prowadzenie: Stanisława Wnuk (PBW Filia w Kraśniku)

22.11.2004 r.

13:00

„Poznajemy pracę biblioteki szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku”.

Miejsce spotkania: Biblioteka szkolna ZPO nr 2 w Kraśniku
Prowadzenie: Alicja Dziedzic (ZPO nr 2 w Kraśniku)
                    Elżbieta Surdacka (ZPO nr 2 w Kraśniku)
                    Stanisława Wnuk (PBW Filia w Kraśniku)

13.12.2004 r.

13:00

„Kartoteka zagadnieniowa w bibliotece szkolnej”.

Prowadzenie: Stanisława Wnuk (PBW Filia w Kraśniku)