Oferta na rok szkolny 2020/2021

Edukacja wczesnoszkolna

Kraśnickie biblioteki  -  zwiedzamy Dział Pedagogiczny (45 min.)

Zapoznanie przyszłych czytelników z pracą biblioteki, jej zbiorami i zasadami korzystania.Kształtowanie nawyku właściwego zachowania się w bibliotece.

 

Szkoła podstawowa - klasy IV - VIII

Katalogi, kartoteki, zautomatyzowany system wyszukiwania danych (45 min.)

Prezentacja warsztatu informacyjnego biblioteki. Przygotowanie uczniów do samodzielnej pracy.Kształtowanie potrzeb sięgania do różnych źródeł informacji.

 

Szkoły średnie

Bibliografia załącznikowa (45 min.)

Omówienie zasad sporządzania bibliografii załącznikowej. Uświadomienie konieczności załączania wykazu materiałów przy pracach.

 

Bazy danych Biblioteki Narodowej (45 min.)

Zapoznanie uczestników z komputerowymi bazami danych Biblioteki Narodowej dostępnymi przez Internet.