Pracownicy biblioteki udzielają indywidualnych konsultacji nauczycielom bibliotekarzom w siedzibie biblioteki, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Istnieje możliwość instruktażu w miejscu pracy zainteresowanego bibliotekarza.

Tematyka konsultacji:

  • zakup księgozbioru;
  • ewidencja sumaryczna i szczegółowa wpływów;
  • ewidencja ubytków;
  • inwentaryzacja księgozbioru;
  • opracowanie formalne i rzeczowe księgozbioru w programie MAK, MOL NET+;
  • prenumerata i ewidencja czasopism;
  • przeprowadzanie skontrum w bibliotece.